Feriekalender 2018-12-17T10:19:11+00:00

Feriekalender

Skoleåret 2018/2019

Alle nævnte dage er inkluderet

Sommerferie 2018 30-06-2018 til 12-08-2018
Efterårsferie 15-10-2018 til 19-10-2018
Juleferie 21-12-2018 til 02-01-2019
Vinterferie 11-02-2019 til 15-02-2019
Påskeferie 15-04-2019 til 22-04-2019
Store bededag 17-05-2019
Kr. Himmelfart 30-05-2019 til 31-05-2019
Grundlovsdag 05-06-2019
Pinseferie 10-06-2019
Sommerferie 2019 01-07-2019 til 09-08-2019

SFO’en holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30.

Skoleåret 2019/2020

Skoleåret starter mandag d. 12. august 2019.

Alle nævnte dage er inkluderet

Sommerferie 2019 01-07-2019 til 09-08-2019
Efterårsferie 14-10-2019 til 18-10-2019
Juleferie 23-12-2019 til 02-01-2020
Vinterferie 10-02-2020 til 14-02-2020
Påskeferie 06-04-2020 til 13-04-2020
Store bededag 08-05-2020
Kr. Himmelfart 21-05-2020 til 22-05-2020
Pinseferie 01-06-2020
Grundlovsdag 05-06-2020
Sommerferie 2019 29-06-2020 til 07-08-2020

Bemærk venligst følgende:

Den digitale kontaktbog i ForældreIntra anvendes til kommunikation om en elevs fravær. Hvis dette ikke er muligt anvendes mail til skolens kontor, eventuelt telefon til kontoret, 86 52 08 66.

Når en elev ønskes fri fra skole af anden årsag end sygdom.
Det er væsentligt, at forældre og elever respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere, samt at forældrene sørger for, at skolen har høj prioritet i elevens bevidsthed, og at der er så lidt fravær som muligt.

Ved nødvendigt fravær af anden årsag end sygdom skal forældrene forudgående – så tidligt som muligt – orientere skolen. Orientering sker bedst ved hjælp af den digitale kontaktbog.

Anmodning om fritagelse op til 2 dage rettes til klasselæreren, som orienterer
 klassens øvrige lærere.
Anmodning om fritagelse på mere end 2 dage rettes til skolelederen, som orienterer klassens lærere.

Elevens lærere udarbejder normalt ikke et program for skolearbejde eller lektielæsning i fraværsperioden.
Det påhviler forældre og elev selv at indhente oplysninger, så eleven kan følge op på undervisningen i fraværsperioden.

Elever der er tilmeldt SFO.
Udover ovenstående meddeles alt fravær direkte til SFO ved hjælp af Tabulex.