PRAKTISK INFO
Samarbejde 2022-08-11T11:36:43+00:00

Samarbejde

Samarbejde skole/hjem

For at eleverne kan få en god og harmonisk skolegang, forventer vi, at forældrene sørger for, at eleven:

 • Møder hver dag til tiden – veludhvilet
 • Har fået morgenmad hjemmefra og har madpakke med i skole
 • Medbringer alle nødvendige bøger/materialer til skoledagens arbejde
 • Aktivt bliver opfordret til at lave lektier

Og vi forventer, at forældrene:

 • Følger aktivt med i elevens skolegang og deltager i alle skole/hjem-arrangementer
 • Kontakter klasselæreren angående sager omkring eleven
 • Aldrig omtaler skolen negativt i elevens påhør
 • Opdrager eleven til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt at tiltale alle i et høfligt og pænt sprog
 • Gør eleven bekendt med, hvad der er almindelig praktisk påklædning inde som ude.

Vi ønsker at holde kontakten mellem skole og hjem levende. Vi har derfor en række orienteringsmuligheder:

 • ForældreIntra med nyhedsbreve/klassebreve
 • Denne hjemmeside
 • To forældresamtaler om året pr. klasse
 • Forældremøder
 • Elevernes evalueringsbog
 • Meddelelsesbogen
 • Og endelig har vi naturligvis telefonen

Forældremøderne skal skabe rum til at udvikle forældrenes kendskab til hinanden, mulighed for at drøfte generelle problemstillinger og skabe netværk.

På forældremøderne skal forældrenes medansvar for trivslen i deres barns klasse synliggøres. Det er et ønske, på forældremøderne, at fremme den åbne dialog imellem forældrene.

Forældremøderne skal også danne rammen for forældrenes indbyrdes sociale forhold og kommunikation, for udarbejdelse af fælles aftaler og ”politikker”. Det skal understreges, at skolen og klasseteamet opfordrer til og danner rammerne for forældrenes aftaler omkring klassen, indholdet af aftalerne er alene forældrenes ansvar.

Forældremøderne skal ligeledes skabe rum for, at lærere og andre nøglepersoner holder forældrene orienteret om skolens tiltag og hverdag.

Trivsel

Vores trivselslæseplaner er et led i vores bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel. Vi vægter at skabe et trygt miljø for eleverne med fokus på medmenneskelighed, forståelse og social ansvarsbevidsthed.

Trivselslæseplanen giver et bud på, hvordan man på hvert klassetrin kan arbejde for den gode trivsel. Den stiller opgaver til trivselsrådene. Alle klasser har et trivselsråd, der består af forældre fra klassen. Trivselslæseplanen giver bud på relevante temaer og forslag til aktiviteter, som forældregruppen kan tage op.

Den giver inspiration til at sætte trivsel på dagsordenen i SFO og i skoletiden, i de forskellige fag. Den giver konkrete bud på litteratur og links samt oversigt over SSP´s skoletilbud.