Velkommen i SFO'en
SFO’en 2023-01-20T12:33:15+00:00

En tryg eftermiddag for de mindste

I SFO arbejdes der ud fra en ressourceorienteret pædagogik, hvor nøgleordene er værdsættelse, anerkendelse og dialog. Vi tager barnet alvorligt og prioriterer den gode tone, de gode relationer samt et godt samvær, hvor vi tager hensyn til det enkelte barn og gruppen.

Kontakt

0. årgang 24 44 02 88
1. årgang 24 44 08 05
2. årgang 24 44 14 94
3. årgang 24 44 21 51

Åbningstider

Morgenpasning i Træsko Kl. 07:00 – 08:00
Skoledage Kl. 11:55 – 15:00 / 16:30 / 17:00
Ferie / Skolefridage Kl. 07:00 – 15:00 / 16:30 / 17:00
Fredag lukkes Kl. 16:15

”Det bedste ved skolen er SFO”

Elev, 2. kl.

Formål

Det primære mål er, at barnet trives, føler sig som en del af fællesskabet og synes, at det er rart at komme i SFO.
Det sekundære mål er, at SFO sikrer de bedste rammer for barnets udvikling, trivsel og socialisering, således at barnet gennem leg og pædagogiske forløb kan tilegne sig færdigheder og kompetencer til at kunne mestre livet.

Værdier i det pædagogiske arbejde

I SFO arbejdes der ud fra en ressourceorienteret pædagogik, hvor nøgleordene er værdsættelse, anerkendelse og dialog. Denne pædagogik medfører, at vi tager barnet alvorligt og prioriterer den gode tone, de gode relationer samt et godt samvær, hvor vi tager hensyn til det enkelte barn og gruppen. Vores mål er, blandt flere, at barnet i mødet med andre tilegner sig livslæring, så det kan begå sig og mestre livet. Læs mere om vores værdier her.

Mobbepolitik

I SFO arbejdes der målrettet – gennem leg, undervisning, træning og sociale aktiviteter – med at understøtte sammenholdet og fællesskabet mellem børnene og samtidig støtte dem i at sige fra over for udelukkelse og drilleri. Dette gøres blandt andet via Fri For Mobberi, hvor der er fokus på respekt, mod, omsorg og tolerance.

Traditioner

SFO planlægger en del af aktiviteterne efter årets gang. Ud over dette er der tre større arrangementer, nemlig græskarfest i oktober /november, hvor alle børn i SFO deltager, og hvor børnene fra og med 1. klasse overnatter på skolen,  et tre ugers projekt om foråret, der afsluttes med fernisering/happeningsommerfest samt en sommerfest i juni.

Fysiske rammer

SFO har til huse i Trappehuset – en treetagers bygning – hvor børnene er aldersopdelte. Her ud over benyttes skolens faciliteter såsom hal og fodboldbane. SFO benytter sig af skolegården, legepladsen samt “Sumpen”, der ligger langs Skanderborg bæk. På Sumpen er der en stor, dejlig bålhytte, balancebane, fiskekutter, udekøkken, hytter og meget mere.

Fremmøde

Der føres kontrol med børnenes fremmøde.

Udmeldelse eller ændringer af SFO modul

Udmeldelse eller ændringer af SFO modul sker ved kontakt til sfoen (mail til SFO-leder Lene Bisgaard). Ændringer/Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Aldersgruppe

SFO modtager børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.
Børnene er fordelt på:

0. klasser i Trip
1. klasser i Trap
2. + 3. klasser i Træsko

Forplejning

Børnene bedes medbringe frugt eller en madpakke til eftermiddagsmad.

Forældrebetaling

Pr. måned i 11 måneder (Skoleåret 2022/23)

Halvtidsplads til kl. 15:00 Kr. 1073,-
Heltidsplads til kl. 16:30 Kr. 1.377,-
Udvidet heltidsplads til kl. 17:00 Kr. 1.505,-

Telefonpolitik

SFO’en er mobiltelefon-fri zone. Telefonen opbevares i tasken. Den kan bruges efter aftale med personalet. Forældre skal ikke kontakte eleverne på mobiltelefonen i skole- og SFO-tiden. Ved akut behov for kontakt kan der ringes til personalet.

Spillemaskiner

SFO er ingenlunde imod den bestående teknologi. Dog prioriteres relationerne og den fysiske leg, hvor børnene tilegner sig færdigheder som at kunne samarbejde og løse konflikter, planlægge og være kreative o.a. Det vægtes højt, at børnene er en del af det fællesskab, som pædagogerne og SFO´ens værdier lægger op til, hvorfor børnene må have spillemaskiner med i ferier til begrænset brug først og sidst på dagen.

Mobiltelefon og andet elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar.

“Sumpens supper er de bedste”

Elev 1.B.