Dokumentation 2017-04-21T12:41:11+00:00

Dokumentation

OVERSIGT OVER LEKTIONSTAL HER: Lektionsplan Skanderborg Realskole

UNIC Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside uvm.dk. Nedenfor er links til rapporter for Skanderborg Realskole:

Det er et lovkrav, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Skanderborg Realskole følger Fælles Mål og skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

Der henvises til Fælles Mål for fagene – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal