FERIEKALENDER
Feriekalender 2024-05-17T10:00:25+00:00

Feriekalender

SFO holder åben i uge 42, 21/12, 22/12, 2/1, 3/1, uge 7, påskeferien (25-27/3).
SFO holder lukket Grundlovsdag 5/6 samt uge 29 og 30 i sommerferien.

Sommerferie 2025 starter fredag 28/6 – sluttidspunkt kendes ikke endnu.

SFO holder åben i uge 42, 22/12, 2/1, 3/1, uge 7, påskeferien 14,15,16/4
SFO holder lukket Kristi Himmelfartsdag 30/5, Grundlovsdag 5/6 samt uge 29 og 30 i sommerferien.

Bemærk venligst følgende:

Den digitale kontaktbog i ForældreIntra anvendes til kommunikation om en elevs fravær. Hvis dette ikke er muligt anvendes mail til skolens kontor, eventuelt telefon til kontoret, 86 52 08 66.

Når en elev ønskes fri fra skole af anden årsag end sygdom.
Det er væsentligt, at forældre og elever respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere, samt at forældrene sørger for, at skolen har høj prioritet i elevens bevidsthed, og at der er så lidt fravær som muligt.

Ved nødvendigt fravær af anden årsag end sygdom skal forældrene forudgående – så tidligt som muligt – orientere skolen. Orientering sker bedst ved hjælp af den digitale kontaktbog.

Anmodning om fritagelse op til 2 dage rettes til klasselæreren, som orienterer
 klassens øvrige lærere.
Anmodning om fritagelse på mere end 2 dage rettes til skolelederen, som orienterer klassens lærere.

Elevens lærere udarbejder normalt ikke et program for skolearbejde eller lektielæsning i fraværsperioden.
Det påhviler forældre og elev selv at indhente oplysninger, så eleven kan følge op på undervisningen i fraværsperioden.

Elever der er tilmeldt SFO.
Udover ovenstående meddeles alt fravær direkte til SFO ved hjælp af Tabulex.