IT
IT 2021-06-28T08:34:56+00:00

IT og digital dannelse

På Skanderborg Realskole er IT og digital dannelse aktivt integreret i skolens dagligdag.

Fra 0. klasse bliver de digitale læringsmiljøer arbejdet ind i undervisningen ved brug af de muligheder, der er på skolen. Det er fx brug af egen computer eller skolens bærbare og stationære elevcomputere i undervisningslokalerne, hvor der er også er interaktive tavler og wifi, og der kan reserveres iPad klassesæt, lånes robotter eller bookes tid i dedikeret computerrum for de mindre elever.

Fra 4. klasse anbefaler vi, at eleverne har deres egen computer med i skole, og computeren bliver dermed en del af skoletasken for den enkelte elev. Læs mere om vores IT-profil, digitale læremidler, it-værktøjer og køb af egen computer på vores webportal ireal.dk

Vi anvender materialet ”Dit Liv på nettet” fra Center for Digital Pædagogik på 3.+4.+6.+8. årgang og skolen har en trivselslæseplan for alle årgange, hvor også den digitale trivsel og sikkerhed er i fokus. Den digitale dannelse foregår i alle fag i skolen ud fra skolens værdier og etiske kodeks:

Etisk kodeks for digital dannelse og uddannelse

Digital FAGLIGHED

  • Digital faglighed indgår i alle skolens fag, hvor IT benyttes.
  • Det digitale og det analoge faglige univers går hånd i hånd.

Digitalt ANSVAR

  • Vi tager ansvar for os selv og hinanden – også uden for skolen.
  • STOP-reglen gælder også på internettet/sociale medier m.v.

Digitalt SAMARBEJDE

  • Vi vægter samarbejde mellem skole-forældre-elever højt, også på det digitale område.
  • Dialog er altid første skridt, når der sker noget uhensigtsmæssigt.

Digital TRYGHED

  • En god ven er også en god ven på de digitale medier.
  • De voksne har et medansvar for at skabe digital tryghed.
  • Der er balance mellem digitalt og fysisk fællesskab på skolen.

Digitalt ENGAGEMENT

  • Vi forventer engagement i/interesse for digital udvikling og god digital adfærd hos både elever, forældre og skole.

I løbet af skoleåret har vi desuden følgende IT-initiativer:

0. kl. Introduktion til computere og websider. Programmering med Bee-Bot.
1. kl. Undervisningsforløb med digital dannelse, IT-kompetencer og programmering med Bee-bot
2. kl. Undervisningsforløb med digital dannelse og IT-kompetencer. Herunder dele fra uv-materialet “WiFive – Digital dannelse.
3. kl. Faste ugentlige lektioner med digital dannelse, IT-kompetencer og en række digitale værktøjer fra iREAL. Samt programmering med Scratch og Lego WeDo.
4. kl. Faste ugentlige lektioner med digital dannelse, IT-kompetencer og programmering med Scratch, Ultrabit og Lego WeDo. Introduktion til Office 365. Gennemgang og dialog om uv-materialet ”Dit Liv på nettet”.
5. kl. Forløb med programmering med Lego EVO 3 MindStorm.
6. kl. Faste ugentlige lektioner med digital dannelse, IT-kompetencer og en række digitale værktøjer fra iREAL og Office 365. 3D-modellering med Tinkercad. Gennemgang og dialog om uv-materialet “WiFive – Digital dannelse”.
7. kl. Lektioner med digital innovation: Scratch og design/kodning af egen spil og programmer
8. kl. Introduktion til Lego Spike – kodning baseret på Scratch. Gennemgang og dialog om uv-materialet ”Dit Liv på nettet”.
9. kl. Lektioner med digital innovation: Kodning og design af robotter med Lego EVO MindStorm/Spike.