VÆRDIER
Værdier 2024-05-27T07:26:03+00:00

En tryg privatskole med klare værdier

Faglighed, ansvar, samarbejde, tryghed og engagement. Det er fundamentet, som vores skole står på. Vi stiller krav til os selv, til eleverne og til forældrene. Og vi går hele vejen hver dag i arbejdet med at udvikle vores skole til den bedst mulige.

Læs mere om vores værdier

Når vi siger ”faglighed i undervisningen”, mener vi, at alle fag har et fagligt indhold og skal have et beskrevet mål: Hvad skal vi lære, hvordan skal vi lære det, og hvorfor skal vi lære det?

Vi har alle et ansvar for, at den enkelte elev lærer noget og trives ved at gå i skole.

For eksempel har:

  • Eleven ansvaret for at være en god kammerat og være velforberedt til de enkelte timer.
  • Forældrene ansvaret for, at eleven møder hver dag og er parat til at deltage i undervisningen og det sociale samvær.
  • Lærerne og pædagogerne ansvaret for at fremme klassens og den enkelte elevs sociale trivsel og faglige udvikling.

For os er samarbejde det, der gør de øvrige værdier mulige. Uden at samarbejde når vi ikke ret langt, og derfor lægger vi vægt på, at vi har et samarbejde på kryds og tværs mellem medarbejderne, eleverne og deres forældre; et samarbejde der tager udgangspunkt i fælles forventninger, gensidig respekt og tillid.

Hvis man ikke føler sig tryg, er det svært at lære noget. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe et positivt, rummeligt og trygt læringsmiljø, så eleverne får lyst til at være aktive og føler, at de bliver set, hørt og taget alvorligt.

Vi tror på, at engagement smitter. Når vi ikke er bange for at vise begejstring og entusiasme, så øger det også elevernes motivation og engagement. Derfor er vi meget bevidste om, at vi skal være klare rollemodeller – vi skal gå forrest og vise vejen, så skal eleverne nok følge efter.

“Det er dejligt at have ‘Fri for Mobberi'”

Elev, 2.A.