UNDERVISNING
Dokumentation 2024-05-02T07:59:08+00:00

Dokumentation

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. Undervisningsministeriet stiller links til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata her:

Det er et lovkrav, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Skanderborg Realskole følger Fælles Mål og skolen tilbyder folkeskolens prøver i 8., 9. og 10. klasse.

Der henvises til Fælles Mål for fagene – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal