UNDERVISNING
Ressourcecenter 2020-05-20T07:57:09+00:00

Formål og tilbud

Formålet med Ressourcecenteret er at fremme udviklingen hos den enkelte elev, der har særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelser og skolens formålsparagraf.

Specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Desuden medvirker centret i det forebyggende arbejde gennem intensive klasselæsekurser, prøvetagning, rådgivning omkring specielle elever samt materialevalg. Specialpædagogisk støtte kan tilbydes elever i børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Specialundervisning er et tilbud, som elever kan modtage efter aftale med fag/speciallærere og forældre.

Centret tilbyder:

 • Faglig rådgivning og vejledning til elever, forældre og lærere
 • Støtteundervisning i klassen
 • Intensive kurser i centret
 • Individuelle kurser i centret
 • Klasselæsekurser

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivning for skoler, daginstitutioner og forældre. PPR tilbyder råd og vejledning om børn i alderen 0 -18 år.

Rådgivningen kan dreje sig om et barn eller en ung, der:

 • Har svært ved at forstå og bruge sproget
 • Har besvær med at lære nye færdigheder
 • Har læsevanskeligheder
 • Har svært ved at omgås andre
 • Er for voldsom eller for indesluttet
 • Viser tegn på angst eller nervøsitet eller andet

Forældre og andre voksne, der har kontakt til barnet eller den unge selv, kan henvende sig til PPR. Henvendelser skal altid ske i samarbejde med barnets forældre. Som oftest vil der i et samarbejde mellem skole og forældre indkaldes til et tværfagligt samarbejdsmøde.

På PPR arbejder psykologer, tale-/hørelærere og konsulenter. De kommer regelmæssigt på skoler og institutioner. Ud over at yde rådgivning kan PPR endvidere medvirke til etablering af forskellige støtteordninger for barnet og den unge. Der kan efter aftale med forældrene formidles kontakt til andre sagkyndige.

Henvendelse kan ske gennem skolen eller gennem Åben Rådgivning på tlf. 87 94 73 37