BYGNINGER
Bygninger 2020-05-20T07:54:26+00:00

Vores skole er både gammel og ny

Skanderborg Realskole ligger centralt placeret midt på Adelgade. Med udgangspunkt i hovedbygningen fra 1884 kan man gå på opdagelse rundt i de mange mindre afdelinger, der tilsammen udgør skolens område og faciliteter. Bygningsmassen er bred i sin sammensætning og rummer alt fra de mindste elevers helt små skolestuer til overbygningens moderne faglokaler.

0.-1. kl.: Trappehuset

I trappehuset, der ligger ved siden skolens oprindelige bygning fra 1884, er der små, hyggelige lokaler til de allermindste børn. Trappehuset giver en tryg og hyggelig start på skolelivet for de mindste. I bygningen ligger også skolens SFO, fordelt i de tre lokaler: Trip, Trap og Træsko.

2.-3. kl.: Hovedbygningen

I hovedbygningen, der ligger ud mod Adelgade, bor 2. og 3. klasserne. Derudover bor skolens ledelse og administration samt IT og sundhedsplejerske hér. Hovedbygningen er skolens oprindelige bygning og stammer fra 1884.

4.-6. kl.: Mellemfløj

I mellemfløjen, der er skolens nyeste byggeri og stammer fra hhv. 2009 og 2014, bor 4., 5. og 6. klasserne. Musik og hjemkundskab ligger også hér og danner en naturlig overgang fra de klasseopdelte lokaler til de ældste elevers faglokaler.

7.-9. kl.: Rød fløj

I Rød Fløj erstattes klasselokaler af faglokaler til alle fag (fx dansk, matematik, engelsk og tysk), og der er et stort fællesrum, hvor de ældste elever mødes på tværs af klasserne. Fysik og Ungdommens Uddannelsesvejledning holder også til i Rød Fløj. Bygningen er fra 1966 og kan i sin opdeling minde lidt om et klassisk gymnasium.

Idræt: Hallen

Hallen er rammen om de indendørs idrætsaktiviteter for hele skolen. Desuden afholdes skolens prøver og eksaminer ofte her.

“VI HAR FLOTTE BYGNINGER”

Elev, 9. kl.

Udearealer

Sumpen

Sumpen er et populært, udendørs område beliggende i yderkanten af Realskolens område. Sumpen huser både legeplads, værksted, træer og en meget populær bålhytte. Sumpen er fast tilholdssted for SFO’en, og mange forældrearrangementer foregår på Sumpen til stor glæde for både store og små.

Øvre Skolegård (0.-3. klasse)

Øvre skolegård er beliggende bag Trappehuset og Hovedbygningen og er en tryg oase for de mindste elever. Både frikvarterer og SFO-tid bruges i Øvre Skolegård til leg, samvær, boldspil og løbehjul.

Nedre Skolegård (4.-10. klasse)

Nedre Skolegård er beliggende ud for Rød Fløj og Mellemfløjen og skolens nyeste skolegård. Skolegården omkranser skolens jubilæumstræ og er et populært samlingssted for alle eleverne.