HISTORIEN
Historien 2017-04-24T06:59:06+00:00

Historien om Skanderborg Realskole

Juni 1883

Landboforeningen i Skanderborg beslutter, at man vil oprette en realskole. Der bliver nedsat et udvalg med 12 medlemmer, seks fra landet og seks fra byen. Det første, udvalget gør, er, at ansætte skolens første bestyrer, lærer og oversætter Otto Frederik Berthold Laage. Derefter går udvalget i gang med at skaffe pengene til byggeriet. Skolebestyrer Laage skal skaffe og betale for skolens inventar.

Udvalget og skolebestyreren bliver enige om at købe en grund på markerne, der ligger mellem byen og stationen over for Niels Ebbesens Minde, og her har skolen ligget lige siden.

Foråret 1884

Det første spadestik tages, og byggeriet går i gang.

August 1884

Den 28. august bliver skolen indviet, og de første 40 elever starter, fordelt på fire klassetrin. Der går både piger og drenge på skolen, men de kan først begynde, når de er fyldt 10 år. Mindre børn må gå i skole andre steder. I de første 23 år, frem til 1907, har skolen en kostskoleordning, så elever, der kommer fra landet, kan bo på skolen. Skolebestyreren bor også på skolen.

I de lokale aviser bliver skolen kaldt ”Christiansborg Slot”, fordi den står ligesom et monument i byens udkant. Skolen er tegnet af arkitekt Kühnell fra Århus, og han har tegnet bygningen, så den virker lidt alvorlig og passer til skolens formål, lærdom.

Efter skoletid bliver gymnastiksalen brugt af gymnastikforeningen ”Tjalfe”. Om vinteren arrangerer eleverne arrangementer lørdag aften med foredrag, oplæsning, diskussioner og sang.

Marts 1888

Fredag den 16. marts kl. 13. En glød er faldet ud af en kakkelovn på en af elevernes værelse. Det meste af skolens indre brænder ned, fordi det er en frostklar dag. Brandmændene skal hente vandet i søen, men på grund af frosten bliver både mænd og heste overiset. Det gør arbejdet med at slukke ilden meget besværligt. Heldigvis får man reddet de fleste af møblerne og bøgerne. Der er heller ingen, der kommer til skade.

Ugen efter fortsætter skolen i nogle lejede lokaler på Adelgade 16, og allerede den 1. oktober er man igen tilbage i skolens egne lokaler.

November 1890

Skolens første skolebal bliver holdt.

Vinteren 1891

Overskuddet fra skolekomedien går til at indkøbe 19 bøger til skolebiblioteket.

Maj 1891

Skolens første udflugt for alle elever går til Munkebjerg i Vejle.

1940-45

Under Den Anden Verdenskrig slipper Realskolen ikke for at få besøg af de tyske soldater, der har besat Danmark. Allerede natten mellem den 9. og 10. april kræver en deling tyske soldater, der er på vej nordpå, overnatning på skolen.

I efteråret 1944 bruger tyskerne skolens gymnastiksal til overnatning for tyske soldater på gennemrejse. Fra begyndelsen af 1945 kommer der flere og flere flygtninge, der efterhånden overtager hele skolen, på nær skolebestyrer Haubeks lejlighed. Derfor foregår undervisningen andre steder i byen.

August 1967

Skolens første børnehaveklasse starter med 20 elever.

August 1969

Skolen får to spor ligesom i dag.

August 1984

100 års jubilæum med 900 gæster.

1988

Hallen med idrætshal, bibliotek og Mødestedet bliver bygget.

August 2003

Engelsk fra 3. klasse og tysk fra 6. klasse.

August 2009

Rød Fløj bliver bygget om.

2009

Skanderborg Realskole får nyt logo.

Juni 2013

Byggeriet af Mellemfløjen går i gang og tages i brug året efter.

Januar 2017

Skanderborg Realskole får ny hjemmeside, skolens logo revideres og “realblokken” starter op med løbende historier og billeder fra skolens dagligdag.