TRADITIONER
Traditioner 2023-11-15T09:30:27+00:00

Morgensang, lancier og studierejser

Vi har en lang række af arrangementer og rejser, der rækker ud over den traditionelle skoledag og faglighed. Skolekomedie, koncerter, hytteture, studierejser, lancier og morgensang er blot nogle af de mange ekstra aktiviteter, vi prioriterer højt både fagligt og socialt.

Arrangementer

For at supplere, udvide og variere den daglige undervisning samt styrke klassens sociale relationer har skolen følgende arrangementer.

Én gang årligt tager 2. til 5. klasserne og deres klasselærer på hyttetur med én overnatning. Hvor det er muligt, planlægges turen i samarbejde med parallelklassen. Turene ligger i maj måned.

0. og 1. klasse tager på en én-dagstur.

Som afslutning på cyklistprøven tager klasserne sammen med deres klasselærere på cykeltur til Samsø. Turen strækker sig over to overnatninger.

På dette klassetrin afholdes lejrskole, hvor klassen sammen med klasselæreren samt yderligere én af klassens lærere forlægger undervisningen til et sted i Danmark, udpeget af skolen. Udgifter til lommepenge må påregnes.

Klassetrinnet byder på en studierejse til en udenlandsk destination, udpeget af skolen. Klasselæreren samt endnu en lærer deltager i rejsen, som strækker sig over fire overnatninger. Udgifter til kost og lommepenge må påregnes.

Fra skolens formålsparagraf…
Forældrene forpligter sig til aktivt at bakke op om skolens initiativer og aktiviteter undervisningsmæssigt som socialt, herunder hytteture, lejrskoler og studierejser.
Ud fra ovenstående forpligtelse deltager alle elever i den daglige undervisning, mærkedage samt fester. Individuelle hensyn samt mindre afvigelser kan accepteres i det omfang, de ikke ændrer væsentligt ved undervisningens eller aktivitetens formål.

Traditioner

 • Første skoledag
 • Skolens fødselsdag d. 28. august
 • Emneuge
 • Motionsdag fredag før efterårsferien
 • Skakturnering
 • Græskarfest
 • Juleklip
 • Luciafest
 • Skolefest
 • Fastelavn
 • Kunstprojekt (SFO)
 • Forårskoncert
 • SFO-dag på Mallinggård
 • Fagdage
 • Sidste skoledag for afgangselever
 • Sommerfest (SFO)
 • Dimission

Komplet oversigt

Årlige arrangementer afd. 1, 0. – 5. kl.

 • Skolens fødselsdag
 • Motionsdag
 • Emneuge
 • Luciafest
 • Juleklippedag
 • Juleafslutning
 • Fastelavnsfest
 • Skolefest
 • Hyttetur
 • Forårskoncert
 • Sommerafslutning

Årlige arrangementer afd. 2, 6. – 9. kl.

 • Skolens fødselsdag 28. august
 • Emneuge
 • 9. klasse studierejse
 • Erhvervspraktik
 • 8. klasse lejrskole
 • Motionsdag
 • Emneuge i 7. og 8. klasse
 • Elevrådsfest
 • Terminsprøve for 9. klasse samt emnedage
 • 8. klasse projektuge
 • Projektopgave 9. klasse
 • Juleklippedag
 • Juleafslutning
 • Skolefest, 7. klasse opfører skolekomedie
 • Middag for elever i 8. til 9. klasse
 • 9. klasse skriftlige prøver.
 • Sidste skoledag for afgangselever i 9. klasse
 • 9. klasse mundtlige prøver
 • 8. klasse skriftlige og mundtlige prøver
 • Dimission for afgangselever i 9. klasse
 • Sommerafslutning

Galleri